format_quote

Czy możemy sobie wyobrazić, jaka byłaby ludzkość, gdyby nie znała kwiatów?

- Maurice Maeterlinck